שלח הודעה
למזכירה, כאשר פציינט מבטל או את רוצה לשלוח הודעה נא למלא התופס

שם של המזכירה

שם הפציינט\ית

טלפון של הפציינט\ית

תאריך ושעה של הביטול

תוכן ההודעה